Tarieven

Uurtarief voorschool € 8,17

Kosten voorschool voor ouder(s) met recht op kinderopvangtoeslag
€ 272,33 per maand.
Dit is een bruto maand bedrag u ontvangt hierover nog kinderopvangtoeslag.

Een reguliere plaats op een voorschool bestaat standaard uit 10 uur per week, 40 schoolweken per jaar. Dat is totaal 400 uur per jaar. Verdeeld over 12 maanden gaat het om 33,33 uur per maand.

Op de site van de Belastingdienst staat een handige rekenmodule waarmee u, door middel van het invullen van enkele vragen, een proefberekening kunt maken.

U krijgt maandelijks de toeslag van de belastingdienst terug, wij factureren daarom ook 12 maanden.

Kosten voorschool voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
Deze ouders betalen een inkomsensafhankelijke ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld a.d.h.v. het bruto gezinsinkomen. Deze tabel wordt jaarlijks door de gemeente geïndexeerd. Een deel van de kosten wordt dan ook gesubsidieerd door de gemeente.

Van Netto ouderbijdrage per maand
Lager dan 19.890 € 11,00
19.891 – 30.581 € 13,67
30.582 – 42.082 € 29,00
42.083 – 57.238 € 45,33
57.239 - 82.276 € 78,67
   82.277 – 114.011 € 134,00
€ 114.012 en hoger € 180,33

Kosten voorschool voor kinderen met een indicatie van het consultatiebureau. 
Gemeentelijk vastgesteld bedrag van € 5,33 per maand.

Giraffe
  • Feestweek 2020, Zus & Zo 10 jaar!

    Hiep hiep hoera, Zus en zo 10 jaar!

    Lees meer
  • kerstmarkt BSO

    Op dinsdagavond 17 december heeft de BSO een kerstmarkt georganiseerd.

    Lees meer