Tarieven

Kosten voorschool voor ouder(s) met recht op kinderopvangtoeslag
Deze ouders ontvangen een rekening van €3588,- op jaarbasis. (10 uur per week x 40 schoolweken x €8,97). Verdeeld over 12 maanden gaat het om een bedrag van €299,- per maand. Hiervoor wordt het maximale uurtarief, dat vastgesteld is door de belastingdienst, gehanteerd. Op dit moment is dat €8,97. Via de Belastingdienst kan kinderopvangtoeslag aangevraagd worden. Deze toeslag is inkomensafhankelijk. 

Op de site van de Belastingdienst staat een handige rekenmodule waarmee u, door middel van het invullen van enkele vragen, een proefberekening kunt maken.

U krijgt maandelijks de toeslag van de belastingdienst terug, wij factureren daarom ook 12 maanden.

Kosten voorschool voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
Deze ouders betalen een inkomsensafhankelijke ouderbijdrage voor 10 uur per week.  De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld a.d.h.v. het bruto gezinsinkomen. Deze tabel wordt jaarlijks door de gemeente geïndexeerd. Een deel van de kosten wordt dan ook gesubsidieerd door de gemeente.

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin Netto ouderbijdrage per uur
Lager dan 21.278 € 0.36
21.279 - 32.715 € 0.45
32.716 - 45.018 € 0.97
45.019 - 61.231 € 1.52
61.232 - 88.015 € 2.63
   88.016 - 121.965 € 4.48
€ 121.966 en hoger € 5.95

Kosten voorschool voor kinderen met een indicatie van het consultatiebureau 
Gemeentelijk vastgesteld bedrag van € 6,00 per maand.

Giraffe
  • Modderdag 2022

    29 juni was het nationale modderdag.

    Lees meer
  • Nationale buitenspeeldag

    Op 09-06-2022 was de nationale buitenspeeldag.

    Lees meer